LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Aarupskolen

At skabe gode fællesskaber er en vedvarende proces, der handler om at skabe/etablere åbne og udviklingsorienterede miljøer, hvor alle skolens elever trives og oplever sig som aktive deltagere i det faglige og sociale fællesskab.

På Aarupskolen bliver alle elever set, anerkendt og værdsat som de unikke personer de er og dermed sikres en faglig, personlig og social udvikling.

Alle involverede aktører deltager aktivt i et tæt samarbejde og føler medansvar for at, respektere og værdsætte hver enkelt elev.

Aske Andersen a few seconds ago
Aarupskolen
Møllebakken 31
5560 Aarup