About Blicherskolen

Vi giver børnene en positiv og indholdsrig hverdag med godt fællesskab og god omgangstone.

Aske Andersen a few seconds ago
Blicherskolen
Haldvej 6
8981 Spentrup

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.