ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About College of Hair Design Careers

When it comes to hair styling and design, College of Hair Design Careers in Salem, Oregon is the place to go. As one of the leading educational centers for hair design in the United States, students from all over the country come to this college to pursue careers in this field. Not only is the college accredited by the Oregon State Board of Education, but they also offer a variety of classes and programs designed to help aspiring hair designers achieve success.

At College of Hair Design Careers, students can choose from a variety of programs, including cosmetology, nail technology, esthetics and business management. With these programs, students will be able to develop their skills throughout the course of their studies. The college also offers a wide range of resources and support services for their students including a library, lab equipment and a student salon where students can practice their craft. The college also offers financial aid options and job placement assistance for those who qualify.

Whether you’re looking to become an established hair designer or just want to brush up on your skills, College of Hair Design Careers has something for everyone. With small class sizes, highly qualified instructors and a supportive environment, this school is the perfect place to start your journey into the exciting world of hair design. And with the college’s commitment to excellence in education and support services, you can be sure that you’ll get the education you need to become a successful hair designer.

So if you’re looking for an educational center that offers quality programs and support services to help you reach your dreams, College of Hair Design Careers is the place for you. Take the next step towards achieving your goals today by enrolling in one of the college’s programs. You won’t regret it!

Aske Andersen a few seconds ago
College of Hair Design Careers
1684 Clay St NE
Salem
OR 97301
USA

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About College of Hair Design Careers

Read a bit more about College of Hair Design Careers.