LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Duborg-Skolen

Duborg-Skolen er en del af skolesystemet for det danske mindretal i Sydslesvig. Skolen rummer elever fordelt over 7 årgange, fra 7. til 13. klasse. Siden 2008 er disse årgange fordelt på 2 skoleformer, dels fællesskolens 7.-10. årgang og dels fællesskolens gymnasium, dvs. 11.-13. årgang.

Skolen er anerkendt af de tyske myndigheder. Det stiller krav om, at vi overholder en række regler og love, der adskiller sig fra danske normer og praksis. Men skolen følger alligevel, som alle skoler under Dansk Skoleforening for Sydslesvig, en dansk pædagogisk praksis, hvis hovedkendetegn er følgende:

  • Vi bestræber os på at sikre en god skolegang for alle elever, således at den enkelte elevs muligheder og evner kommer til bedst mulig udfoldelse.

  • Der hersker en god, venskabelig omgangstone mellem lærere og elever, hvor der gives plads til alle. Eleverne skal føle sig velkomne og opleve, at de har det rart, samtidig med at der også stilles krav til dem om at dygtiggøre og udvikle sig. God og omsorgsfuld adfærd fra alle sider er en selvfølge, bl.a. fordi det er forudsætningen for, at skolen kan udvikle elevernes kritiske stillingtagen til sig selv, fag, skole og mindretal.

  • Al undervisning, bortset fra undervisning i fremmedsprog, foregår på dansk, ligesom det meste undervisningsmateriale er på dansk. Tysksproget materiale inddrages dog, dels når der arbejdes med tyske forhold, og dels som del af forberedelsen af eleverne på en eventuel fremtid som studerende på videregående uddannelsesinstitutioner i Tyskland eller som borgere i Tyskland.

  • Undervisningen er kendetegnet ved dynamik og fleksibilitet. Der gøres brug af en bred vifte af undervisningsformer, således at der bevares en balance mellem velprøvede, velkendte undervisningsformer – og fx de nye muligheder, den moderne teknologi giver.

Aske Andersen a few seconds ago
Duborg-Skolen
Ritterstr.27
D-24939 Flensburg