About Ådalsskolen i Mørke

Folkeskole i Syddjurs Kommune belligende i Skørring.

Aske Andersen a few seconds ago
Ådalsskolen i Mørke
Ådalen 2
Skørring
8544 Mørke

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.