SkoleIntra is a school platform.

 • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
 • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
 • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
 • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
 • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
 • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Aalbæk Skole

Read a bit more about Aalbæk Skole.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Aalbæk Skole

Vores fem værdier i uprioriteret rækkefølge er:

 • Motiverende læring
 • Tryghed og trivsel
 • Fællesskab og ansvar
 • Sundhed og bevægelse
 • Æstetik og gode fysiske rammer
Aske Andersen a few seconds ago
Aalbæk Skole
Engvej 8 -10
9982 Aalbæk