At Albertslund Lille Skole we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Albertslund Lille Skole

Skolen blev oprettet under friskoleloven af en gruppe forældre i 1967, som en reformpædagogisk, forældrestyret og tryg holdningsskole baseret på et humanistisk og demokratisk grundsyn. Dialogen, det forpligtende fællesskab, nærværet og skoleglæden udgør med undervisningens høje faglighed og kreativitet et vedvarende og udviklingsorienteret alternativ til andre skoleformer.

Skolen har ét spor fra 0. – 9. klasse med ca. 22-24 elever i hver klasse opdelt i 3 teams. Alle kender alle, og børnene lærer at anerkende andre, stå ved sig selv og være ordentlige ved hinanden og vores ting – godt hjulpet på vej af forældrenes engagement i skolens dagligdag; det praktiske arbejde, organisationen og den pædagogiske retning.

En fri skole

Lilleskolerne tilhører de frie grundskoler og er underlagt friskoleloven og undervisningsministeriet. En fri skole er en selvejende institution, som staten giver tilskud til.

De frie grundskoler hviler på mindretalsretten og forældreretten dvs. retten til at have holdninger og opdrage sine børn efter disse, dog afgrænset af forpligtelsen på demokrati, folkestyre og fremme af barnets personlige udvikling samt faglige slutmål. En fri skole har:

  • Økonomisk frihed – må frit disponere, dog forsvarlig forvaltning i fht. statens tilskud
  • Pædagogisk frihed – må frit vælge metoder mm.
  • Holdningsfrihed – må frit praktisere særlige religiøse eller politiske holdninger
  • Ansættelsesfrihed – må frit ansætte efter holdninger og funktioner fx ikke uddannelseskrav
  • Elevfrihed – må frit optage de elever, skolen ønsker i hht. Skolens egenart

Undervisningen skal "stå mål med" undervisningen i folkeskolen, og såfremt skolen ikke har udarbejdet egne del- og slutmål følges folkeskolens trin- og slutmål. Skolen er kun forpligtet af folkeskoleloven og kommunen for så vidt det fremgår af undervisningsministeriet, friskoleloven eller anden almen lovgivning. Forældrestyret betyder, at skolens samlede forældrekreds på GF er øverste myndighed og har valgt bestyrelsen til at varetage den overordnede ledelse. Bestyrelsen har ansat skolens ledelse til at varetage den daglige ledelse og skolens leder er jf. Friskoleloven ansat som pædagogisk leder. Skolens historie, værdigrundlag, vision og politikker bliver til i vekselvirkningen mellem samfundets strømninger, forældreforventninger og skolens egenart og mellem dialog- og beslutningsrum. Den største værdi udgøres af de processer, hvorunder de er blevet til og af de tolkninger, de efterfølgende vil afstedkomme i relationen til den daglige praksis.

Aske Andersen a few seconds ago
Albertslund Lille Skole
Herstedøster Skolevej 28
2620 Albertslund

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Albertslund Lille Skole

Read a bit more about Albertslund Lille Skole.