LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Albertslund Lille Skole

Skolen blev oprettet under friskoleloven af en gruppe forældre i 1967, som en reformpædagogisk, forældrestyret og tryg holdningsskole baseret på et humanistisk og demokratisk grundsyn. Dialogen, det forpligtende fællesskab, nærværet og skoleglæden udgør med undervisningens høje faglighed og kreativitet et vedvarende og udviklingsorienteret alternativ til andre skoleformer.

Skolen har ét spor fra 0. – 9. klasse med ca. 22-24 elever i hver klasse opdelt i 3 teams. Alle kender alle, og børnene lærer at anerkende andre, stå ved sig selv og være ordentlige ved hinanden og vores ting – godt hjulpet på vej af forældrenes engagement i skolens dagligdag; det praktiske arbejde, organisationen og den pædagogiske retning.

En fri skole

Lilleskolerne tilhører de frie grundskoler og er underlagt friskoleloven og undervisningsministeriet. En fri skole er en selvejende institution, som staten giver tilskud til.

De frie grundskoler hviler på mindretalsretten og forældreretten dvs. retten til at have holdninger og opdrage sine børn efter disse, dog afgrænset af forpligtelsen på demokrati, folkestyre og fremme af barnets personlige udvikling samt faglige slutmål. En fri skole har:

  • Økonomisk frihed – må frit disponere, dog forsvarlig forvaltning i fht. statens tilskud
  • Pædagogisk frihed – må frit vælge metoder mm.
  • Holdningsfrihed – må frit praktisere særlige religiøse eller politiske holdninger
  • Ansættelsesfrihed – må frit ansætte efter holdninger og funktioner fx ikke uddannelseskrav
  • Elevfrihed – må frit optage de elever, skolen ønsker i hht. Skolens egenart

Undervisningen skal "stå mål med" undervisningen i folkeskolen, og såfremt skolen ikke har udarbejdet egne del- og slutmål følges folkeskolens trin- og slutmål. Skolen er kun forpligtet af folkeskoleloven og kommunen for så vidt det fremgår af undervisningsministeriet, friskoleloven eller anden almen lovgivning. Forældrestyret betyder, at skolens samlede forældrekreds på GF er øverste myndighed og har valgt bestyrelsen til at varetage den overordnede ledelse. Bestyrelsen har ansat skolens ledelse til at varetage den daglige ledelse og skolens leder er jf. Friskoleloven ansat som pædagogisk leder. Skolens historie, værdigrundlag, vision og politikker bliver til i vekselvirkningen mellem samfundets strømninger, forældreforventninger og skolens egenart og mellem dialog- og beslutningsrum. Den største værdi udgøres af de processer, hvorunder de er blevet til og af de tolkninger, de efterfølgende vil afstedkomme i relationen til den daglige praksis.

Aske Andersen a few seconds ago
Albertslund Lille Skole
Herstedøster Skolevej 28
2620 Albertslund