At Amagerskolen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Amagerskolen

Vi understøtter en anerkendende udviklings- og læringskultur. Vision Vi understøtter en anerkendende udviklings- og læringskultur. Værdigrundlag Skolen er et sted, hvor eleverne forberedes til deres videre uddannelse og til at blive aktive deltagere i et demokratisk samfund. På Amagerskolen arbejder skole og forældre sammen, hvor forældrene ses som en ressource og som aktive og ansvarlige medspillere. Amagerskolen en åben skole, der i samarbejde med lokalområdets virksomheder og foreninger fremmer elevernes læringsmål, introducerer eleverne til foreningslivet og fremmer forståelse af sammenhængskraften i samfundet. Som ansvarlige medarbejdere på Amagerskolen arbejder vi for at have et åbent og respektfuldt miljø med plads til forskellighed og fokus på glæde, leg og læring, hvor bevægelse er en naturlig del af undervisningen. Vi ønsker, at børn føler sig hørt, set og forstået, og at børn har medansvar og medindflydelse. Vi ser tryghed og omsorg som en forudsætning for, at eleverne kan udvikle sig og kan tilegne sig viden. Det er derfor enhver medarbejders ansvar at fremme den proces. Vi arbejder proaktivt for at opnå et godt undervisningsmiljø, hvor engagement er den drivende kraft, for at skabe de bedste muligheder for personlig og faglig udvikling og læring. På Amagerskolen er det medarbejdernes ambition og ansvar, at eleverne skal blive et nyk bedre, end eleven selv forestiller sig det muligt. Skolen fokuserer på, at hvert barn med sine forudsætninger udfordres fagligt i forhold til disse, og får mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder, der imødekommer deres behov, så de bliver så dygtige, de kan. En varieret skoledag styrker arbejdet med at fremme elevernes evner til at arbejde innovativt, indgå i sociale relationer og skabe kreative løsninger på komplekse problemer. På Amagerskolen skaber medarbejderne rammer, så alle tør være ærlige, handle, fejle, spørge, bede om hjælp og træffe nødvendige beslutninger. Samarbejdet mellem flere forskellige faggrupper er en styrke af skolens samlede faglighed.

Aske Andersen a few seconds ago
Amagerskolen
Amagervej 35
6900 Skjern

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Amagerskolen

Read a bit more about Amagerskolen.