ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Amagerskolen

Vi understøtter en anerkendende udviklings- og læringskultur. Vision Vi understøtter en anerkendende udviklings- og læringskultur. Værdigrundlag Skolen er et sted, hvor eleverne forberedes til deres videre uddannelse og til at blive aktive deltagere i et demokratisk samfund. På Amagerskolen arbejder skole og forældre sammen, hvor forældrene ses som en ressource og som aktive og ansvarlige medspillere. Amagerskolen en åben skole, der i samarbejde med lokalområdets virksomheder og foreninger fremmer elevernes læringsmål, introducerer eleverne til foreningslivet og fremmer forståelse af sammenhængskraften i samfundet. Som ansvarlige medarbejdere på Amagerskolen arbejder vi for at have et åbent og respektfuldt miljø med plads til forskellighed og fokus på glæde, leg og læring, hvor bevægelse er en naturlig del af undervisningen. Vi ønsker, at børn føler sig hørt, set og forstået, og at børn har medansvar og medindflydelse. Vi ser tryghed og omsorg som en forudsætning for, at eleverne kan udvikle sig og kan tilegne sig viden. Det er derfor enhver medarbejders ansvar at fremme den proces. Vi arbejder proaktivt for at opnå et godt undervisningsmiljø, hvor engagement er den drivende kraft, for at skabe de bedste muligheder for personlig og faglig udvikling og læring. På Amagerskolen er det medarbejdernes ambition og ansvar, at eleverne skal blive et nyk bedre, end eleven selv forestiller sig det muligt. Skolen fokuserer på, at hvert barn med sine forudsætninger udfordres fagligt i forhold til disse, og får mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder, der imødekommer deres behov, så de bliver så dygtige, de kan. En varieret skoledag styrker arbejdet med at fremme elevernes evner til at arbejde innovativt, indgå i sociale relationer og skabe kreative løsninger på komplekse problemer. På Amagerskolen skaber medarbejderne rammer, så alle tør være ærlige, handle, fejle, spørge, bede om hjælp og træffe nødvendige beslutninger. Samarbejdet mellem flere forskellige faggrupper er en styrke af skolens samlede faglighed.

Aske Andersen a few seconds ago
Amagerskolen
Amagervej 35
6900 Skjern

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Amagerskolen

Read a bit more about Amagerskolen.