At Arenaskolen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
 • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
 • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
 • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Arenaskolen

Vi vil alle det bedste for vores børn. Det har vi taget alvorligt og skabt en skole, der skaber de bedste rammer for dit barn… og alle de andre.

Forskning viser, at børns indlæring og udbytte af undervisningen er bedst når eleverne:

 • Er fysisk aktive
 • Får Sund kost

Derfor har vi en skole med særlig fokus på bevægelse og Idræt. Vi har derfor:

 • 3 idrætstimer i alle klasser
 • Læs og løb
 • Gratis havregrød til alle eleverne om formiddagen
 • En kantine med sund kost
 • SFOén har 2 timers obligatorisk bevægelse for alle elever om ugen
 • ”Breaks” i undervisningen
Aske Andersen a few seconds ago
Arenaskolen
Gersager Allé 1
2670 Greve

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Arenaskolen

Read a bit more about Arenaskolen.