ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Arenaskolen

Vi vil alle det bedste for vores børn. Det har vi taget alvorligt og skabt en skole, der skaber de bedste rammer for dit barn… og alle de andre.

Forskning viser, at børns indlæring og udbytte af undervisningen er bedst når eleverne:

  • Er fysisk aktive
  • Får Sund kost

Derfor har vi en skole med særlig fokus på bevægelse og Idræt. Vi har derfor:

  • 3 idrætstimer i alle klasser
  • Læs og løb
  • Gratis havregrød til alle eleverne om formiddagen
  • En kantine med sund kost
  • SFOén har 2 timers obligatorisk bevægelse for alle elever om ugen
  • ”Breaks” i undervisningen
Aske Andersen a few seconds ago
Arenaskolen
Gersager Allé 1
2670 Greve

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Arenaskolen

Read a bit more about Arenaskolen.