SkoleIntra is a school platform.

 • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
 • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
 • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
 • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
 • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
 • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Arenaskolen

Read a bit more about Arenaskolen.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Arenaskolen

Vi vil alle det bedste for vores børn. Det har vi taget alvorligt og skabt en skole, der skaber de bedste rammer for dit barn… og alle de andre.

Forskning viser, at børns indlæring og udbytte af undervisningen er bedst når eleverne:

 • Er fysisk aktive
 • Får Sund kost

Derfor har vi en skole med særlig fokus på bevægelse og Idræt. Vi har derfor:

 • 3 idrætstimer i alle klasser
 • Læs og løb
 • Gratis havregrød til alle eleverne om formiddagen
 • En kantine med sund kost
 • SFOén har 2 timers obligatorisk bevægelse for alle elever om ugen
 • ”Breaks” i undervisningen
Aske Andersen a few seconds ago
Arenaskolen
Gersager Allé 1
2670 Greve