SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Assensskolen

Read a bit more about Assensskolen.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Assensskolen

Assensskolen hedder nu Peter Willemoesskolen.

Peter Willemoesskolen er folkeskolen i Assens by på Fyn. En skole tæt på by, skov og strand. Vi er en skole, som vægter kompetence, kvalitet og dialog i en fortsat proces.

Aske Andersen a few seconds ago
Assensskolen
Skelvej 29
5610 Assens