ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Bække Skole

Pædagogiske principper

Bække Skoles vision

Bække Skole skaber rammer, der gør det muligt for hver enkelt elev at udnytte sit potentiale bedst muligt; fagligt, personligt og socialt.

Bække Skole skal gennem hele skoleforløbet være det naturlige skolevalg for alle familier i skoledistriktet.

Det opnås gennem:

Høj faglighed med et engageret personale, der skaber et udviklende og dynamisk læringsmiljø, hvor alle elever oplever, at deres faglighed og selvværd styrkes

Nærvær, hvor et trygt miljø skaber gode betingelser for venskab og fællesskab, hvor der er respekt for hinanden, hvor mangfoldighed er en styrke, og hvor mobning ikke accepteres

Samarbejde med åben og respektfuld dialog mellem elever, personale og forældre

De enkelte fag Skolens obligatoriske fag:

Humanistiske fag:

Dansk

Engelsk

Tysk

Historie

Kristendomskundskab

Samfundsfag

Naturfag:

Matematik

Natur/Teknologi

Geografi

Biologi

Fysik/Kemi

Praktisk/musiske fag:

Idræt

Musik

Billedkunst

Håndværk og design samt madkundskab

Valgfag

Regler for elevernes opførsel Skolens regler og normer for elevernes opførsel og omgangsform:

Overordnede aftaler for samvær på Bække Skole

Vores grundlag for samværsaftalerne

På Bække Skole ønsker vi, at Folkeskoleloven afspejles i det, vi gør. Derfor tager vores samværsaftaler udgangspunkt i Folkeskolen og Fælles mål om elevernes alsidige udvikling.

Det betyder, at vi lægger vægt på at forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter.

Samværsaftalerne er derfor udarbejdet i et samspil mellem elever og skole. Som en væsentlig del af et godt læringsmiljø lægger vi vægt på god trivsel for alle.

Vi må til stadighed arbejde på at gå foran ved at handle ud fra et menneskesyn, som viser ligeværd, respekt og anerkendelse i samværet med eleverne. Det er det menneskesyn, som skal afspejles i den daglige hverdag på Bække Skole. Derfor har vi samværsaftaler og ikke regler.

Vores grundlæggende holdning er, at vi skal behandle andre mennesker, som vi gerne selv vil behandles.

Vi tager samarbejdet mellem skole og hjem alvorligt, og derfor aftaler vi et møde for

forældre, elev og skole i de tilfælde, hvor der er uoverensstemmelse i forhold til aftalerne.

Detaljerede, overordnede samværsaftaler

Vi siger NEJ til vold og mobning Vi behandler hinanden ordentligt, og vi behandler hinandens og skolens ting ordentligt Når det er snevejr, må eleverne kaste med sne på sportspladsen Eleverne på 8. og 9. årgang må forlade skolens område i frikvartererne Skolens område er røgfrit (cykelskuret ved P-pladsen hører til skolens område!) Når eleverne er uden for skolens område i frikvarterer, ved tandlægebesøg, på ekskursioner ol., repræsenterer de skolen, og det betyder, at der er de samme til samværsformer som på skolen Efter sidste lektion i klassen aflåses lokalet af læreren, som er garant for, at lokalet er rengøringsklar. I indskolingen forbliver dørene ulåste Med mindre andet er aftalt eller tilbuddet misbruges, må eleverne have deres mobiltelefoner/mp3-afspillere samt Pc’er tændt i timerne og i frikvartererne. I timerne skal telefonerne være indstillet på lydløs. I SFO´en er mobiltelefonen slukket Der må spilles fodbold på sportspladsen og på multibanen Eleverne må spille med soft- eller plastbold i skolegården, hvor de for eksempel må spille høvdingebold, dødbold og basketball På boldbanen må man spille fodbold med læderbold Indgangspartier på skolen er ikke opholdssteder. Men hvis man venter på sin bus, må man gerne opholde sig her, hvis man forholder sig roligt Ved udluftning haspes eller kippes vinduerne Med mindre andet er aftalt, må eleverne i egne områder - under hensyntagen til områdernes samværsaftaler - gerne opholde sig hos hinanden i frikvartererne

Hvor må man opholde sig i frikvarterer

Elever fra børnehaveklasserne, 1., 2. og 3. årgang må opholde sig på legepladsen ved indskolingsbygningen og på boldbanen Elever fra 4. årgang må opholde sig i gården. I 12 pausen må de også opholde sig på deres egen gang og i klasseværelset, i gården, i Gryden og på boldbanen Elever fra 5. årgang må opholde sig i gården, i Gryden og på boldbanen Elever fra 6. årgang må opholde sig på i gården, i Gryden og på boldbanen Elever fra 7. 8. og 9. årgang må opholde sig på deres egen gang, i klasseværelset og på boldbanen

Aske Andersen a few seconds ago
Bække Skole
Vestergade 10
6622 Bække

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Bække Skole

Read a bit more about Bække Skole.