About Bagsværd Friskole

Institutionens formål er, på humanistisk grundlag og gennem et samarbejde mellem børn, forældre og lærere, at drive en friskole med 0.- -9.klasse efter lov om friskoler og private grundskoler.

Skolens opgaver er:

  1. At bidrage til en alsidig udvikling af barnet gennem etablering af boglige undervisningsmiljøer og praktiske, musiske samt udviklende samværsformer og kombinationer af disse.
  2. At udvikle en ansvarlig social, demokratisk bevidsthed hos børnene
  3. At varetage den almene faglige kvalificering, således at den unge tilbydes mulighed for at afslutte skolegangen med folkeskolens afgangsprøver. I tilknytning til skolens virksomhed etableres fritidsordning.
Aske Andersen a few seconds ago
Bagsværd Friskole
Skovalleen 6
2880 Bagsværd

Playgrounds near Bagsværd Friskole

Legeplads
Egevej
Legeplads - Malurthaven
Malurthaven 31
The Green Playground
Frederiksdalsvej 23

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.