Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Bagsværd Friskole

Institutionens formål er, på humanistisk grundlag og gennem et samarbejde mellem børn, forældre og lærere, at drive en friskole med 0.- -9.klasse efter lov om friskoler og private grundskoler.

Skolens opgaver er:

  1. At bidrage til en alsidig udvikling af barnet gennem etablering af boglige undervisningsmiljøer og praktiske, musiske samt udviklende samværsformer og kombinationer af disse.
  2. At udvikle en ansvarlig social, demokratisk bevidsthed hos børnene
  3. At varetage den almene faglige kvalificering, således at den unge tilbydes mulighed for at afslutte skolegangen med folkeskolens afgangsprøver. I tilknytning til skolens virksomhed etableres fritidsordning.
Aske Andersen a few seconds ago
Bagsværd Friskole
Skovalleen 6
2880 Bagsværd

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.