At Bagsværd Friskole we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Bagsværd Friskole

Institutionens formål er, på humanistisk grundlag og gennem et samarbejde mellem børn, forældre og lærere, at drive en friskole med 0.- -9.klasse efter lov om friskoler og private grundskoler.

Skolens opgaver er:

  1. At bidrage til en alsidig udvikling af barnet gennem etablering af boglige undervisningsmiljøer og praktiske, musiske samt udviklende samværsformer og kombinationer af disse.
  2. At udvikle en ansvarlig social, demokratisk bevidsthed hos børnene
  3. At varetage den almene faglige kvalificering, således at den unge tilbydes mulighed for at afslutte skolegangen med folkeskolens afgangsprøver. I tilknytning til skolens virksomhed etableres fritidsordning.
Aske Andersen a few seconds ago
Bagsværd Friskole
Skovalleen 6
2880 Bagsværd

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Bagsværd Friskole

Read a bit more about Bagsværd Friskole.