LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Bagsværd Friskole

Institutionens formål er, på humanistisk grundlag og gennem et samarbejde mellem børn, forældre og lærere, at drive en friskole med 0.- -9.klasse efter lov om friskoler og private grundskoler.

Skolens opgaver er:

  1. At bidrage til en alsidig udvikling af barnet gennem etablering af boglige undervisningsmiljøer og praktiske, musiske samt udviklende samværsformer og kombinationer af disse.
  2. At udvikle en ansvarlig social, demokratisk bevidsthed hos børnene
  3. At varetage den almene faglige kvalificering, således at den unge tilbydes mulighed for at afslutte skolegangen med folkeskolens afgangsprøver. I tilknytning til skolens virksomhed etableres fritidsordning.
Aske Andersen a few seconds ago
Bagsværd Friskole
Skovalleen 6
2880 Bagsværd