SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Bagsværd Friskole

Read a bit more about Bagsværd Friskole.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Bagsværd Friskole

Institutionens formål er, på humanistisk grundlag og gennem et samarbejde mellem børn, forældre og lærere, at drive en friskole med 0.- -9.klasse efter lov om friskoler og private grundskoler.

Skolens opgaver er:

  1. At bidrage til en alsidig udvikling af barnet gennem etablering af boglige undervisningsmiljøer og praktiske, musiske samt udviklende samværsformer og kombinationer af disse.
  2. At udvikle en ansvarlig social, demokratisk bevidsthed hos børnene
  3. At varetage den almene faglige kvalificering, således at den unge tilbydes mulighed for at afslutte skolegangen med folkeskolens afgangsprøver. I tilknytning til skolens virksomhed etableres fritidsordning.
Aske Andersen a few seconds ago
Bagsværd Friskole
Skovalleen 6
2880 Bagsværd