At Bjørnehøjskolen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Bjørnehøjskolen

På Bjørnehøj er eleverne til alle tider alle vegne - i klasserne, i fællesrum og kroge. Det er eleverne, der arbejder. Lærere og pædagoger motiverer, superviserer og udfordrer eleverne til at udnytte alle deres styrker og potentialer.

Eleverne trives med hinanden, og alle medarbejdere bakker op om den gode tone. Ros og anerkendelse er altid det første virkemiddel, der tages i anvendelse.

Aske Andersen a few seconds ago
Bjørnehøjskolen
Thorsmosevej 18
3200 Helsinge

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Bjørnehøjskolen

Read a bit more about Bjørnehøjskolen.