SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Bjørnehøjskolen

Read a bit more about Bjørnehøjskolen.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Bjørnehøjskolen

På Bjørnehøj er eleverne til alle tider alle vegne - i klasserne, i fællesrum og kroge. Det er eleverne, der arbejder. Lærere og pædagoger motiverer, superviserer og udfordrer eleverne til at udnytte alle deres styrker og potentialer.

Eleverne trives med hinanden, og alle medarbejdere bakker op om den gode tone. Ros og anerkendelse er altid det første virkemiddel, der tages i anvendelse.

Aske Andersen a few seconds ago
Bjørnehøjskolen
Thorsmosevej 18
3200 Helsinge