At Charlotteskolen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Charlotteskolen

Mission: På Charlotteskolen vil vi udvikle uddannelsesparate og selvstændige mennesker gennem kvalificeret læring og undervisning og i fællesskaber udvikle elevernes sociale kompetencer.

Vision:

S M U K Samarbejde Mangfoldighed Udvikling Kvalitet

Gennem Samarbejde og respekt for Mangfoldighed fokuserer Charlotteskolen på den enkeltes potentiale ved Udvikling og Kvalitet i læring og undervisning.

• Samarbejde gennem forpligtende fællesskaber og gode relationer • Mangfoldighed, så der er plads til alle • Udvikling, så alle elever er uddannelsesparate i takt med samfundets krav • Kvalitet gennem kvalificerende læring og undervisning Værdier:

Engagement Helhed Professionalisme Medmenneskelighed og et positivt livssyn.

Aske Andersen a few seconds ago
Charlotteskolen
Charlottegårdsvej 1
2640 Hedehusene

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Charlotteskolen

Read a bit more about Charlotteskolen.