ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Charlotteskolen

Mission: På Charlotteskolen vil vi udvikle uddannelsesparate og selvstændige mennesker gennem kvalificeret læring og undervisning og i fællesskaber udvikle elevernes sociale kompetencer.

Vision:

S M U K Samarbejde Mangfoldighed Udvikling Kvalitet

Gennem Samarbejde og respekt for Mangfoldighed fokuserer Charlotteskolen på den enkeltes potentiale ved Udvikling og Kvalitet i læring og undervisning.

• Samarbejde gennem forpligtende fællesskaber og gode relationer • Mangfoldighed, så der er plads til alle • Udvikling, så alle elever er uddannelsesparate i takt med samfundets krav • Kvalitet gennem kvalificerende læring og undervisning Værdier:

Engagement Helhed Professionalisme Medmenneskelighed og et positivt livssyn.

Aske Andersen a few seconds ago
Charlotteskolen
Charlottegårdsvej 1
2640 Hedehusene

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Charlotteskolen

Read a bit more about Charlotteskolen.