LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Charlotteskolen

Mission: På Charlotteskolen vil vi udvikle uddannelsesparate og selvstændige mennesker gennem kvalificeret læring og undervisning og i fællesskaber udvikle elevernes sociale kompetencer.

Vision:

S M U K Samarbejde Mangfoldighed Udvikling Kvalitet

Gennem Samarbejde og respekt for Mangfoldighed fokuserer Charlotteskolen på den enkeltes potentiale ved Udvikling og Kvalitet i læring og undervisning.

• Samarbejde gennem forpligtende fællesskaber og gode relationer • Mangfoldighed, så der er plads til alle • Udvikling, så alle elever er uddannelsesparate i takt med samfundets krav • Kvalitet gennem kvalificerende læring og undervisning Værdier:

Engagement Helhed Professionalisme Medmenneskelighed og et positivt livssyn.

Aske Andersen a few seconds ago
Charlotteskolen
Charlottegårdsvej 1
2640 Hedehusene