SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Charlotteskolen

Read a bit more about Charlotteskolen.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Charlotteskolen

Mission: På Charlotteskolen vil vi udvikle uddannelsesparate og selvstændige mennesker gennem kvalificeret læring og undervisning og i fællesskaber udvikle elevernes sociale kompetencer.

Vision:

S M U K Samarbejde Mangfoldighed Udvikling Kvalitet

Gennem Samarbejde og respekt for Mangfoldighed fokuserer Charlotteskolen på den enkeltes potentiale ved Udvikling og Kvalitet i læring og undervisning.

• Samarbejde gennem forpligtende fællesskaber og gode relationer • Mangfoldighed, så der er plads til alle • Udvikling, så alle elever er uddannelsesparate i takt med samfundets krav • Kvalitet gennem kvalificerende læring og undervisning Værdier:

Engagement Helhed Professionalisme Medmenneskelighed og et positivt livssyn.

Aske Andersen a few seconds ago
Charlotteskolen
Charlottegårdsvej 1
2640 Hedehusene