ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Distrikt Skibby

Fjordlandsskolen - vi tænker nyt og tør godt!

Udvikle, begejstre, deltage, skabe, stræbe, erobre, SAMMEN.

Med denne vision skriver vi sammen et nyt kapitel i Fjordlandsskolens fortælling!

På Fjordlandsskolen tør vi godt stille krav til, hvordan vi synes, vores skole skal se ud nu og i fremtiden. Vi tror på, at et stærkt samarbejde mellem skolens ledelse, forældre, elever, lærere, pædagoger og lokalsamfund er det, der skal sikre, at vores elever, når de forlader 9. klasse, er klædt godt på til både uddannelse og til livet. Derfor forventer vi, at alle der en del af Fjordlandsskolen støtter op om, at skolen bliver rammen om de forudsætninger, som gør at det lykkes. Vi ønsker at skabe en skole med nye og gamle traditioner, en fælles skole på 3 afdelinger med et fælles værdigrundlag og et fælles børne- og læringssyn

Sammen UDVIKLER vi vores roller som elev, lærer og pædagog. Vi undersøger, hvordan undervisningen bedst forløber i den enkelte klasse og vi går på opdagelse i vores lokalsamfund og bruger det som en aktiv del af undervisningen. Når vi udvikler, er det altid med et mål. Et mål om at give eleverne gode redskaber til at udvikle sig gennem den viden og det mod, som de opnår gennem mødet med det, de har sat sig for at undersøge. Vi udvikler sammen et ordentligt sprog og respekt, gode og trygge læringsrum og med fokus på vores styrker – vi skaber topmotiverede elever og medarbejdere.

Når vi udvikler, BEGEJSTRES vi. For os er det vigtigt, at vi både viser når vi bliver begejstrede og giver plads til andres begejstring - det viser respekt og omsorg. Den interesse og glæde vi oplever, når vi lærer, opdager eller bliver præsenteret for noget nyt, tager vi med os ind i undervisningen, fordi vi ved, at det smitter og fordi vi ved at eleverne bliver stolte over det de kan opnå. Det giver mod og stolthed, at opleve andre bliver begejstret, når man viser noget af det, man er god til og som man har øvet sig på. Ved at begejstre andre opstår oplevelsen af anerkendelse, der giver os lysten til at tage del i fællesskabet.

Når vi begejstres, DELTAGER vi. Vi tager del. Del i Fjordlandsskolen, i klassen og hinanden. Del i fællesskabet. Vores forudsætninger for at deltage er forskellige, derfor giver vi plads til, at eleverne deltager på forskellig vis. Hver især bidrager vi med noget, som gør at vi påvirker fællesskabet og bliver en del af det. Vi har fokus på, hvordan den enkelte deltager i fællesskabet, og hvilke potentialer og muligheder barnet/den unge rummer. Vi tror på, at alle på Fjordlandsskolen har en plads i fællesskabet, men ikke den samme plads. Sammen hjælper vi hinanden med at finde den rette plads.

Når vi deltager, SKABER vi. Gennem undervisningen er vores mål at skabe værdi. For den enkelte og for fællesskabet. Nogle gange er målet at skabe noget fysisk, som vi kan se og bruge, andre gange er det en følelse, oplevelse eller et grundlag for at komme videre, nogle gange skaber vi til os selv, andre gange skaber vi til glæde for lokalsamfundet.

Når vi skaber, STRÆBER vi. Vi har mange håb og ønsker for børnene/de unge på Fjordlandsskolen. Et af dem er, at alle bliver den bedste udgave af sig selv. Vi ved, at ikke to mennesker er ens. Derfor tager vi afsæt i den enkelte, og sammen tager vi et skridt ad gangen mod det endelige mål. Vi sætter mål som vi skal gøre os umage for at nå, og som vi skal stræbe for at nå.

Når vi stræber, EROBRER vi. Hver dag står vi overfor noget nyt. Nye oplevelser, nye venskaber, ny viden og nye måder at se verden på. Vores mål er, at vi ikke bare skal finde det, der gør os trygge, men også at vi har mod til at udfordre vores mål. At vi indtager det nye, erobrer det ukendte og gør det til vores, for derefter at få modet til at forsætte med at udvikle os. Og selvom vi ikke har prøvet det før, tør vi godt give det et forsøg.

Når vi erobrer, gør vi det SAMMEN. Vi er alle en del af Fjordlandsskolen. Det er i de relationer, som opstår på kryds og tværs mellem os – børn/unge, medarbejdere, forældre og lokalsamfund - at vi er sammen. Vi er én skole uanset klassetrin og afdeling

Sammen er vi stærke i det fællesskab, der giver os tryghed, mod og lyst til at udvikle, begejstre, deltage, skabe, stræbe og erobre.

Fjordlandsskolen - sammen kan vi godt og vi er stolte af det!

Aske Andersen a few seconds ago
Distrikt Skibby
Selsøvej 16
4050 Skibby

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Distrikt Skibby

Read a bit more about Distrikt Skibby.