Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Ellekærskolen

Generel information om skolen

Ellekærskolen er en tosporet skole. Vi har i skoleåret 2011/12 : 14 normalklasser, 2 børnehaveklasse, 5 specialklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder, 1 visitationsklasse samt SFO. Skolen har ca. 270 elever.

Ellekærskolen har følgende ansatte:

  41 lærere

  2 børnehaveklasseleder

  4 specialklassepædagog

  9 SFO-pædagoger og 1 SFO-pædagogmedhjælper

  1 sundhedsplejerske

  2 skolesekretærer

  1 kantineleder

  2 teknisk servicemedarbejdere

  2 rengøringsassistenter

  2 IT-medarbejdere

  1 administrativmedarbejder ved Visitationscenter Ellekær

Skolen er delt op i fire ”huse” hvor klasserne hører hjemme:

Kæret: 0. - 5. klasse og SFO

Engen: 3 specialklasser Pytten: 6.- 7. klasse Trunten: 8.- 9. + 2 specialklasser

Derudover består skolen af en hovedbygning med faglokaler og administration samt en idrætsafdeling. Til idrætsafdelingen hører store udendørs anlæg. Skolen er omgivet af boldbaner og græsarealer.

Skolebiblioteket blev i 1998 ombygget til pædagogisk servicecenter med 10 pc-arbejdspladser til elevernes individuelle brug. Der er ligeledes et lærerarbejdsrum med 3 pc-arbejdspladser i forbindelse med pædagogisk servicecenter. En fjerde lærerarbejdsplads er placeret andetsteds på skolen.

Alle klasser og lærere er tilknyttet et hus, og lærergruppen er styrende for alle husets aktiviteter. Alle klasser bliver undervist af et klasseteam på to til tre lærere, og undervisningen foregår i en vis udstrækning på tværs af klasserne.

På Ellekærskolen arbejdes i selvstyrende team på alle klassetrin . Der er fire storteam i undervisningsdelen. Endvidere er der et SFO-team.

Skolens ledelse er aktiv i kommunes ¼ samarbejde, som går ud på at styrke overgangen mellem daginstitution og skole. På jævnlige møder diskuteres konkrete tiltag og arbejdsgange, og procedurer og rutiner gennemgås og justeres. I øjeblikket arbejdes der for etablering af Børneby Ellekær, som er vedtaget og godkendt i Byrådet.

Skolens årsplan omfatter en del traditioner og faste aktiviteter. Vi holder motionsdag sidste dag før efterårsferien. Sidste dag før juleferien og sommerferien er der fælles aktiviteter i de enkelte huse. I februar holdes fastelavnsfest for 0. - 4. klasse. I maj holdes en sommerfest med underholdning og spisning for alle elever, tidligere elever, forældre og ansatte. Indskolingens elever har fælles udflugt op til sommerferien. I de to første uger og den sidste uge af sommerferien afholdes sommerskole for skolens elever.

Skolen indgår i et omfattende samarbejde med klubberne i Bispehaven.

Skolen er aktiv i læreruddannelsen på den måde at vi hvert år har flere hold praktikanter fra alle seminariets årgange. Den inspiration, som dette samarbejde giver, medfører at skolen bruger mange ressourcer på efter- og videreuddannelse.

Skole/hjem-samarbejdet er af stor betydning, og der er afsat ekstra ressourcer til dette formål. Hver klasse holder minimum et forældremøde om året og to skole/hjem-samtaler, der kan finde sted som hjemmebesøg. Hver klasse holder to fester om året. Ud over det personlige møde mellem forældre og lærere, informeres forældrene jævnligt gennem nyhedsbreve og gennem skolebestyrelsens blad, Elletrolden. På klasseplan er etableret kontaktforældreordning

Aske Andersen a few seconds ago
Ellekærskolen
Jernaldervej 5
8210 Aarhus V

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.