Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Engdalskolen

Vores skole

Engdalskolen er beliggende i den gamle del af Brabrand. Skoledistriktet er fra august 2008 blevet udvidet med Lottesvej og Bentesvej 1 – 19.

Skolen har p.t. 946 elever, fordelt på 0.-9. årgang med 4 spor på 0. til 8. klassetrin, dog fem spor på 5. klassetrin og tre spor på 9. klassetrin. Af skolens elever har knap 20% dansk som andetsprog. Nogle af disse elever bor i skolens eget distrikt, mens andre elever med dansk som andetsprog kommer fra Tovshøjskolens og Sødalskolens distrikter.

Fra 2005 har vi haft en større tilstrømning af elever fra et nyt stort boligbyggeri - Helenelyst, Laskedalen og Porskær - i skoledistriktet. Af elevtalsprognosen fremgår en forventning om stadig vækst i elevtallet frem til 2019.

Skolen samarbejder med og har lokalefællesskab med:

Ungdommens Uddannelsesvejledning Fritids- og Ungdomsklub – FU område Silkeborgvej Diverse foreninger i området Traditioner og fællesarrangementer:

Den sidste dag før efterårsferien afholdes en aktivitetsdag for hele skolen, hvor aktiviteterne tager udgangspunkt i et eller flere fag samtidig med, at der lægges vægt på sociale aktiviteter, som medvirker til, at alle oplever en dag præget af begreber som lyst, glæde, fascination, spænding og udfordring. Skolepædagogerne deltager i denne aktivitetsdag. Op mod sommerferien afholdes en idrætsdag med aktiviteter, der skal afspejle den idrætsundervisning, der foregår i udesæsonen, og dagen skal indeholde såvel konkurrencemomenter som aktiviteter af mere social art. Skolepædagogerne deltager i denne idrætsdag. Flere elevårgange deltager desuden i andre sportsarrangementer. Der holdes juleafslutning for alle klasser i Brabrand Kirke. I løbet af skoleåret arrangeres et antal morgensamlinger, hvor der synges, spilles, fortælles m.m. Skolefest for alle skolens elever blev genindført i 1997 og afholdes hvert tredje år I maj gennemfører SFO en markedsdag med salg, underholdning og gøgl og udeuge. I marts gennemfører 6. årgang hvert år en musicalforestilling med bidrag fra fagene musik, drama, håndarbejde og billedkunst. I april gennemføres et samlet arrangement omfattende forårsudstilling og forårskoncert med bidrag fra skolens obligatoriske musikundervisning samt P-fags- og valgfagsordningen.

  1. klassernes sidste skoledag i juni festligholdes for alle skolens elever og ansatte. Skolen deltager i diverse kulturelle undervisningsaktiviteter, således ”Musik-i-tide-ordningen” under Levende Musik i Skolen, hvor skolen henter ca. fem koncerter hjem til skolen pr. år, ligesom der fast abonneres på teaterforestillinger til skolen. Engdalskolens personale deltager talstærkt i den årlige DHL-stafet sammen med andre medarbejdere i Børn og Unge.
Aske Andersen a few seconds ago
Engdalskolen
Hovedgaden 5
8220 Brabrand

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.