ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Engdalskolen

Vores skole

Engdalskolen er beliggende i den gamle del af Brabrand. Skoledistriktet er fra august 2008 blevet udvidet med Lottesvej og Bentesvej 1 – 19.

Skolen har p.t. 946 elever, fordelt på 0.-9. årgang med 4 spor på 0. til 8. klassetrin, dog fem spor på 5. klassetrin og tre spor på 9. klassetrin. Af skolens elever har knap 20% dansk som andetsprog. Nogle af disse elever bor i skolens eget distrikt, mens andre elever med dansk som andetsprog kommer fra Tovshøjskolens og Sødalskolens distrikter.

Fra 2005 har vi haft en større tilstrømning af elever fra et nyt stort boligbyggeri - Helenelyst, Laskedalen og Porskær - i skoledistriktet. Af elevtalsprognosen fremgår en forventning om stadig vækst i elevtallet frem til 2019.

Skolen samarbejder med og har lokalefællesskab med:

Ungdommens Uddannelsesvejledning Fritids- og Ungdomsklub – FU område Silkeborgvej Diverse foreninger i området Traditioner og fællesarrangementer:

Den sidste dag før efterårsferien afholdes en aktivitetsdag for hele skolen, hvor aktiviteterne tager udgangspunkt i et eller flere fag samtidig med, at der lægges vægt på sociale aktiviteter, som medvirker til, at alle oplever en dag præget af begreber som lyst, glæde, fascination, spænding og udfordring. Skolepædagogerne deltager i denne aktivitetsdag. Op mod sommerferien afholdes en idrætsdag med aktiviteter, der skal afspejle den idrætsundervisning, der foregår i udesæsonen, og dagen skal indeholde såvel konkurrencemomenter som aktiviteter af mere social art. Skolepædagogerne deltager i denne idrætsdag. Flere elevårgange deltager desuden i andre sportsarrangementer. Der holdes juleafslutning for alle klasser i Brabrand Kirke. I løbet af skoleåret arrangeres et antal morgensamlinger, hvor der synges, spilles, fortælles m.m. Skolefest for alle skolens elever blev genindført i 1997 og afholdes hvert tredje år I maj gennemfører SFO en markedsdag med salg, underholdning og gøgl og udeuge. I marts gennemfører 6. årgang hvert år en musicalforestilling med bidrag fra fagene musik, drama, håndarbejde og billedkunst. I april gennemføres et samlet arrangement omfattende forårsudstilling og forårskoncert med bidrag fra skolens obligatoriske musikundervisning samt P-fags- og valgfagsordningen.

  1. klassernes sidste skoledag i juni festligholdes for alle skolens elever og ansatte. Skolen deltager i diverse kulturelle undervisningsaktiviteter, således ”Musik-i-tide-ordningen” under Levende Musik i Skolen, hvor skolen henter ca. fem koncerter hjem til skolen pr. år, ligesom der fast abonneres på teaterforestillinger til skolen. Engdalskolens personale deltager talstærkt i den årlige DHL-stafet sammen med andre medarbejdere i Børn og Unge.
Aske Andersen a few seconds ago
Engdalskolen
Hovedgaden 5
8220 Brabrand

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Engdalskolen

Read a bit more about Engdalskolen.