At Enghaveskolen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Enghaveskolen

Om Enghaveskolen

Enghaveskolen er en folkeskole i Odense Kommune, der tilbyder undervisning til elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, de fleste med autisme.

Der kan også være tale om hyperaktivitetsforstyrrelser, bevægelsesstereotypier, Tourette Syndrom og andre disintegrative forstyrrelser.

Eleverne kan have vanskeligheder inden for områder som f.eks. kommunikation - sproglig forståelse, sprogligt udtryk - begrebsdannelse, opmærksomhed, koncentration, hukommelse, grovmotorik, finmotorik og sansemotorik.

Klasseinddelingen sker ud fra kriterier som alder, faglighed, funktionsniveau og sociale relationer/kammeratskaber.

Aske Andersen a few seconds ago
Enghaveskolen
Roesskovsvej 125
5200 Odense V

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Enghaveskolen

Read a bit more about Enghaveskolen.