SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Enghaveskolen

Read a bit more about Enghaveskolen.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Enghaveskolen

Om Enghaveskolen

Enghaveskolen er en folkeskole i Odense Kommune, der tilbyder undervisning til elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, de fleste med autisme.

Der kan også være tale om hyperaktivitetsforstyrrelser, bevægelsesstereotypier, Tourette Syndrom og andre disintegrative forstyrrelser.

Eleverne kan have vanskeligheder inden for områder som f.eks. kommunikation - sproglig forståelse, sprogligt udtryk - begrebsdannelse, opmærksomhed, koncentration, hukommelse, grovmotorik, finmotorik og sansemotorik.

Klasseinddelingen sker ud fra kriterier som alder, faglighed, funktionsniveau og sociale relationer/kammeratskaber.

Aske Andersen a few seconds ago
Enghaveskolen
Roesskovsvej 125
5200 Odense V