About Eskilstrup Skole

Velkommen til Eskilstrup Skole "Skolen for enden af regnbuen"

Eskilstrup skole er en folkeskole placeret i Eskilstrup, tæt på Nykøbing Falster. Vi har vores egen togstation og ligger tæt på afkørsel 44. Vi har ca. 300 elever, hvoraf de 25 er visiterede elever til vores specialpædagogiske tilbud Udviklingscenter Eskilstrup. Vi er 3 ledere og ca. 50 ansatte som i dagligdagen samarbejder om at skabe den bedste skole vi kan for de børn som bor i vores skoledistrikt, eller som vælger at gå i skole her hos os. Alle børn i vores skoledistrikt har ret til at gå i skole her på Eskilstrup skole, og vi ser på mangfoldighed som en ressource i hverdagen.

På Eskilstrup Skole gør vi en særlig indsats for at åbne skolen op for lokalområdet, og blive en integreret del af samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og foreningsliv. Vi har derfor helt særlige aftaler med diverse idrætsforeninger og erhvervsdrivende, som afspejler skolens fokus på innovation og integrering af lokalområdet.

Vi er en skole, hvor eleverne

bliver dygtige fagligt, da vi tilpasser undervisningen, så den passer til den enkelte

får styrket deres selvværd, fordi vi altid har fokus på at give dem succesoplevelser som individer

lærer at leve et sundt liv, da vi er med i flere spændende programmer om sundhed og et aktivt udeliv

har fokus på elevers fysiske og psykiske trivsel med udgangspunkt i vores sundhedsprofil

Skolens særlige indsatsområder

Eskilstrup Skole er blandt 46 danske skoler, der fungerer som udeskoler. Et projekt, vi er tilknyttet gennem Undervisningsministeriet, hvor vi på en lang række punkter giver eleverne mulighed for at bruge naturen og lokalområdet i undervisningen. På den måde kan vi også lære eleverne at bruge det nærmiljø, de er en del af, og skabe praksisnære undervisningsmiljøer i samspil med den teoretiske undervisning. http://www.skoven-i-skolen.dk/udeskole-praksis/hvad-er-udeskole-praksis

Samtidig deltager vi i flere sundhedsprojekter i samarbejde med Broen til bedre sundhed (se folder), hvor vi lærer eleverne at leve sundt. Vi har valgt dette fokus, fordi vi tror på, at eleverne får et bedre skoleliv, og på den lange bane bliver bevidste om de valg de tager i forhold til deres egen sundhed.

For at styrke den enkelte elev både fagligt og socialt, har eleverne tit undervisning på tværs af årgangene. Samtidig begynder vi alle dagene med, at alle mødes til morgensamling, hvor vi enten synger eller dyrker motion, for at starte dagen sammen.

Til skolen hører også en SFO, der har et særligt samarbejde med de lokale sportsforeninger samt et udviklingscenter(link til udviklingscenter) for cirka 25 visiterede børn, der har et særligt behov for at lære på deres egen måde. Hvis du gerne vil høre om muligheden for at indmelde dit barn på Eskilstrup Skole, er du meget velkommen til at ringe på 54 73 27 70 eller sende en mail på eskilstrupskole@guldborgsund.dk. Så aftaler vi et besøg.

Aske Andersen a few seconds ago
Eskilstrup Skole
Stødstrupvej 1
4863 Eskilstrup

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.