About Fårup Skole

Kom og vær en del af et trygt børnemiljø og spændende ungemiljø. LÆRING - ENGAGEMENT - RESPEKT - ALLE BIDRAGER

Aske Andersen a few seconds ago
Fårup Skole
vej 5
8990 Fårup

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.