SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Filstedvejens Skole

Read a bit more about Filstedvejens Skole.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Filstedvejens Skole

Profil Pædagogiske principper

Skolens indsatsområder Skolens indsatsområder

Nærmere beskrivelse af disse kan ses i vores skoleplan.

Skolens dagligdag og faste aktiviteter Skolens dagligdag og faste aktiviteter

En normal skoledags forløb: Som udgangspunkt er det de enkelte team selv, der tilrettelægger skoledagens forløb både med hensyn til: Ringetider, hvordan perioder med projektopgaver og tværfaglig undervisning organiseres, og om undervisningen samles i større moduler, sådan at antallet af fag pr. dag begrænses mv. I øvrigt er skoledagen generelt delt op i moduler á 2 lektioner.

Skoledagen

  1. modul kl. 08.00 – 09.45

Pause kl. 09.45 – 10.15

  1. modul kl.10.15 – 11.45

Middagsbånd kl. 11.45 – 12.45

  1. modul kl. 12.15 – 14.00

  2. modul kl. 14.00 - 15.00

Faste tilbagevendende begivenheder

Første skoledag efter sommerferien har alle elever bortset fra børnehaveklasserne deres klasselærer i de første 2 lektioner. Derefter følger klasserne deres normale skema.

Fredag inden efterårsferien deltager skolen i Skolernes Motionsdag. Motionsløbet er delt i 2 grupper. Torsdag aften er der motionsløb for 7., 8. og 9. klasserne. Fredag er motionsløbet for bh. kl. – 6. kl.

Den sidste dag før juleferien har alle elever deres klasselærer - dels med afslutning i klassen, dels afslutning for alle.

Den sidste dag før elevernes sommerferie har alle deres klasselærer – dels med afslutning i klassen, dels fælles afslutning for alle.

Elever og lærere opsætter hvert andet år en musical.

Eventuelle særlige undervisningstilbud Særlige undervisningstilbud

Skolen har en centerklasserække for elever med massive indlæringsvanskeligheder.

Skolens kompetencecenter.

Lektiepolitik Der tilbydes lektiecafe som en del af skoledagen.

Skolens regler og normer for elevernes opførsel Skolens regler og normer for god opførsel

Samværsregler for Filstedvejens Skole

På Filstedvejens Skole skal alle have det rart.

Det betyder, at alle skal:

· Tale ordentligt til hinanden (børn og voksne) · Bruge ord, der ikke er nedsættende og sårer eller støder · Undgå provokerende eller krænkende kropssprog · Vise hensyn til hinanden

Når det ringer ind, går du til din klasse. I frikvartererne har du disse muligheder:

· Indendørs kan du hygge dig med dine kammerater, hvis det foregår stilfærdigt. · Du kan være i skolegården og på sportspladsen, dér må du larme og løbe. Desuden er der nogle andre ting, du skal huske: Elever må ikke forlade skolens område · Det er forbudt at mobbe. · Boldspil foregår udendørs. Hvis bolden skal hentes på taget, skal du have tilladelse af en voksen på skolen. · Sneboldkastning foregår på sportspladsen. · Mobiltelefoner skal være slukket i undervisningstiden. · Pas godt på skolens inventar og bygninger. · Hjælp hinanden med at holde orden. · Der må ikke ryges på Filstedvejens Skole. Det gælder hele skolens område.

Aske Andersen a few seconds ago
Filstedvejens Skole
Filstedvej 16
9000 Aalborg