SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Firkløverskolen Lejre

Read a bit more about Firkløverskolen Lejre.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Firkløverskolen Lejre

Firkløverskolen er Lejre Kommunes specialskole. Tilbuddet indeholder skole & fritidsdel og skolens målgruppe er elever med ASF, ADHD og andre opmærksomhedsforstyrrelser samt elever med udfordringer indenfor det socio-emotionelle område.

Som alle andre skoler, har vi skønne børn. Dem møder vi ud fra tanken om det hele menneske og ønsker, at hver enkelt elev skal føle sig som en del af et fællesskab.

Vi tager udgangspunkt i de fortællinger, den enkelte kommer med og giver os tid til at lytte, fordi vi tror på, at det at lære, udvikle og mestre hænger sammen med trivsel. Vi ved at ting kan lykkedes – især når vi hjælper hinanden.

Firkløverskolen adskiller sig fra en almindelig folkeskole ved, at her er færre elever og flere voksne. Det betyder, at vi har mulighed for at differentiere og sætte realistiske mål for hver enkelt elev. Vi følger folkeskoleloven og gennemfører nationale tests, afholder afgangsprøver og har som andre folkeskoler stort fokus på læring. Vores mål er at skabe mulighed for, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Vi arbejder med en en tydelig struktur og forudsigeligehed i såvel skole som eftermiddagsdel. Med fokus på elevens kompetencer og ressourcer, tilrettelægger vi aktiviter og undervisning, så vores elever får så mange succesoplevelser, som det er muligt. På Firkløverskolen har skolebestyrelsen vedtaget et princip om sund kost, og vi lægger stor vægt på bevægelse, som er en integreret del af hverdagen, da det styrker elevernes trivsel og læring.

Firkløverskolens trivselspolitik

Firkløverskolens antimobbestrategi

bla

bla

  1. - 6. klasse

Vores elever har behov for et undervisnings- og fritidstilbud i mindre grupper med særlig tilrettelagt undervisning og pædagogik. Børnene er inddelt i undervisningsgrupper på en størrelse af ca. 5 elever. Til hver gruppe er knyttet 1 lærer og som udgangspunkt 1 pædagog. Fritidsdelen varetages af pædagoger og børnene inddeles i grupper efter aktiviteter og i forhold til særlige behov.

  1. - 10. klasse

For gruppen fra 7. klasse og op efter er tilbuddet udelukkende et undervisningstilbud. Eleverne kan benytte lokale fritidstilbud. Skoledagen strækker sig fra kl. 8 om morgenen til 15. Undervisningen følger folkeskolelovens fagrække og minimumstimetal og eleven kan aflægge Folkeskolens Afgangsprøve.

  1. klasse på Firkløverskolen

Konferencer

I alle 3 afdelinger bliver der hver uge holdt interne konferencer. I konferencerne deltager lærer, pædagoger, leder samt afdelingens tilkyttede psykolog. På konferencerne drøftes det enkelte barns udvikling og trivsel, der bliver i dette forum løbende lavet delmål for det enkelte barn med efterfølgende evaluering. Det tætte samarbejde med vores psykolog giver lærerne og pædagogerne mulighed for en tæt sparring og vejledning.

Aske Andersen a few seconds ago
Firkløverskolen Lejre
Skolevang 1
4060 Kirke Saaby