At Fjordskolen, Byskoleafdelingen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Fjordskolen, Byskoleafdelingen

Adresse:

Distriktsskolen Vest,Byskoleafdelingen

Nørrevold 13

4900 Nakskov

Tlf.: 54 92 06 51

Web: http://www.fjordskolen-byskolen.dk

Afdelingsskoleleder: Signe Lund Winther - silwn@lolland.dk

Afdelingsskoleleder: Betina Siegvardsen - besi@lolland.dk

SFO -og Afdelingsskoleleder: Christina Melander - chran@lolland.dk

Formand for skolebestyrelsen: Leif Utermöhl - leif.utermuhl@adslhome.dk

Klassetrin og spor på skolen:

Byskoleafdelingens indskolingsafsnit og mellemtrin er 2-sporet. I overbygningen er skolen 3 sporet.

Til en række af skolens klasser, er der knyttet integrerede specialundervisningselever.

0.-2. kl. er placeret på A.E. Hansensvej nr.5.

3.-9. kl. er placeret på Nørrevold 13.

  1. kl. er placeret på Campus Nakskov, Søvej 6.

S4 er udslusningsklasse for kommunens specialundervisningselever.

Aske Andersen a few seconds ago
Fjordskolen, Byskoleafdelingen
Nørrevold 13
4900 Nakskov

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Fjordskolen, Byskoleafdelingen

Read a bit more about Fjordskolen, Byskoleafdelingen.