ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Fjordskolen, Byskoleafdelingen

Adresse:

Distriktsskolen Vest,Byskoleafdelingen

Nørrevold 13

4900 Nakskov

Tlf.: 54 92 06 51

Web: http://www.fjordskolen-byskolen.dk

Afdelingsskoleleder: Signe Lund Winther - silwn@lolland.dk

Afdelingsskoleleder: Betina Siegvardsen - besi@lolland.dk

SFO -og Afdelingsskoleleder: Christina Melander - chran@lolland.dk

Formand for skolebestyrelsen: Leif Utermöhl - leif.utermuhl@adslhome.dk

Klassetrin og spor på skolen:

Byskoleafdelingens indskolingsafsnit og mellemtrin er 2-sporet. I overbygningen er skolen 3 sporet.

Til en række af skolens klasser, er der knyttet integrerede specialundervisningselever.

0.-2. kl. er placeret på A.E. Hansensvej nr.5.

3.-9. kl. er placeret på Nørrevold 13.

  1. kl. er placeret på Campus Nakskov, Søvej 6.

S4 er udslusningsklasse for kommunens specialundervisningselever.

Aske Andersen a few seconds ago
Fjordskolen, Byskoleafdelingen
Nørrevold 13
4900 Nakskov

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Fjordskolen, Byskoleafdelingen

Read a bit more about Fjordskolen, Byskoleafdelingen.