SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Fjordskolen, Byskoleafdelingen

Read a bit more about Fjordskolen, Byskoleafdelingen.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Fjordskolen, Byskoleafdelingen

Adresse:

Distriktsskolen Vest,Byskoleafdelingen

Nørrevold 13

4900 Nakskov

Tlf.: 54 92 06 51

Web: http://www.fjordskolen-byskolen.dk

Afdelingsskoleleder: Signe Lund Winther - silwn@lolland.dk

Afdelingsskoleleder: Betina Siegvardsen - besi@lolland.dk

SFO -og Afdelingsskoleleder: Christina Melander - chran@lolland.dk

Formand for skolebestyrelsen: Leif Utermöhl - leif.utermuhl@adslhome.dk

Klassetrin og spor på skolen:

Byskoleafdelingens indskolingsafsnit og mellemtrin er 2-sporet. I overbygningen er skolen 3 sporet.

Til en række af skolens klasser, er der knyttet integrerede specialundervisningselever.

0.-2. kl. er placeret på A.E. Hansensvej nr.5.

3.-9. kl. er placeret på Nørrevold 13.

  1. kl. er placeret på Campus Nakskov, Søvej 6.

S4 er udslusningsklasse for kommunens specialundervisningselever.

Aske Andersen a few seconds ago
Fjordskolen, Byskoleafdelingen
Nørrevold 13
4900 Nakskov