LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Fortis Institute-Lawrenceville

Welcome to Fortis Institute-Lawrenceville!

We are the premier school in Lawrenceville, NJ, and we are here to provide you with the best educational experience possible. Our campus is located at 2572 Brunswick Pike #100, and is a great place to pursue your studies.

At Fortis Institute-Lawrenceville, we offer a variety of programs that are designed to meet the needs of our students. We have programs in health care, business, information technology, engineering, and many other academic fields. We also have a wide range of student activities and clubs that are sure to keep you entertained and engaged.

Our faculty is comprised of highly qualified professionals who are dedicated to providing quality instruction to our students. From professors to tutors, we have a wide range of experts on staff who are ready to help you achieve your educational goals. We also provide a number of services such as tutoring, career counseling, and academic advising.

At Fortis Institute-Lawrenceville, we strive to create an environment that is conducive to learning. Our classrooms are equipped with the latest technology and equipment, so you can be sure that you will stay up-to-date with the latest advances in your field. Our faculty also works hard to ensure that our students are getting the most out of their classes.

We want our students to feel comfortable and secure when they come to our campus. That’s why we have a team of dedicated staff members who are available to provide assistance with any issues or concerns that students may have. We also provide round-the-clock security for our campus, so you can rest assured that your safety is our top priority.

At Fortis Institute-Lawrenceville, we believe in providing an educational experience that is both enjoyable and challenging. We strive to create an environment where students can learn and grow in a safe and supportive environment. So come join us today! Let us help you reach your academic goals and become the best version of yourself!

Take the first step towards achieving your educational dreams at Fortis Institute-Lawrenceville! Enroll today and start on the path towards success!

Aske Andersen a few seconds ago
Fortis Institute-Lawrenceville
2572 Brunswick Pike #100
Lawrenceville
NJ 08648
USA