About Frisholm Skole

Anerkendelse - Glæde - Fællesskab - Kreativitet -Faglighed

På Frisholm Skole skal børnene blive til nogen, og ikke blot noget. Vi ønsker at den enkelte elev skal føle sig mødt og anerkendt, indgå i relationer, samt opleve glæde ved at lære i faglige og kreative fællesskaber.

På Frisholm Skole glæder vi os over livsduelige mennesker, der fortsætter i ungdomsuddannelserne.

Frisholm Skole er en folkeskole med en særlig profil:

  • Vi starter skoledagen med 30 minutter til læsning, fordybelse eller samlinger med skiftende indhold.

  • Vi har ugentlige fællessamlinger i alle afdelinger med fremlæggelser, nyheder og sang.

  • Vi prioriterer lejrskoler og andre ture højt.

  • Vi har store udenomsarealer til leg og sjov i skole og fritidstilbud.

  • Vi anvender Themhallernes rammer, haller og svømmehal i idrætsaktiviteterne.

  • Vi har legepatrulje., som sætter legeaktiviteter i gang for de yngste elever i pauserne.

  • Vi har lektiecafé hver onsdag eftermiddag i skolebiblioteket.

Aske Andersen a few seconds ago
Frisholm Skole
Frisholmvej 20
8653 Them

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.