At Frisholm Skole we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Frisholm Skole

Anerkendelse - Glæde - Fællesskab - Kreativitet -Faglighed

På Frisholm Skole skal børnene blive til nogen, og ikke blot noget. Vi ønsker at den enkelte elev skal føle sig mødt og anerkendt, indgå i relationer, samt opleve glæde ved at lære i faglige og kreative fællesskaber.

På Frisholm Skole glæder vi os over livsduelige mennesker, der fortsætter i ungdomsuddannelserne.

Frisholm Skole er en folkeskole med en særlig profil:

  • Vi starter skoledagen med 30 minutter til læsning, fordybelse eller samlinger med skiftende indhold.

  • Vi har ugentlige fællessamlinger i alle afdelinger med fremlæggelser, nyheder og sang.

  • Vi prioriterer lejrskoler og andre ture højt.

  • Vi har store udenomsarealer til leg og sjov i skole og fritidstilbud.

  • Vi anvender Themhallernes rammer, haller og svømmehal i idrætsaktiviteterne.

  • Vi har legepatrulje., som sætter legeaktiviteter i gang for de yngste elever i pauserne.

  • Vi har lektiecafé hver onsdag eftermiddag i skolebiblioteket.

Aske Andersen a few seconds ago
Frisholm Skole
Frisholmvej 20
8653 Them

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Frisholm Skole

Read a bit more about Frisholm Skole.