ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Gilleleje Skole

Følg dit hjerte til Gilleleje Skole

Det er en sand kendsgerning, at de bedste eventyr kommer fra de mest uventede steder. Gilleleje Skole i Danmark er ikke blot et skolebesøg, det er et eventyr, der venter på at udfolde sig. Det er et fællesskab, hvor begrebet ”sammenhold” er en ånd, der løfter og dyrkes af alle. Der findes ingen bedre måde at lære på, end ved at opleve det ultimative sammenspil mellem elever og lærer. På Gilleleje Skole, fokuserer de på at skabe en sikker og tryg læringsmiljø med personlig opmærksomhed til hver eneste elev. Dette giver de studerende mulighed for at udforske deres egne evner og udvikle deres fulde potentiale i fagene, men også i livet.

Gilleleje Skole har nogle af de mest engagerende undervisningsmetoder i hele Danmark, inklusive fremragende digitale ressourcer, der støtter stærke praktiske lektionsplaner. Skolen giver de studerende mulighed for at skabe en langvarig læringsrejse fra grundskolen til videregående uddannelse, og selv alvorlig konkurrence. De har dedikeret personale, der er bestået af kompetente lærere og et engageret støttehold af forældre.

Ved Gilleleje Skole er der ikke noget loft for hvad elevene kan opnå. Lærerne leder ikke alene eleverne til akademiske mål som; kritisk tænkning, videnskabelig undersøgelse og matematisk problemløsning; men hjælper dem også med at udvikle personlige og sociale færdigheder som; empati, kreativitet og lederskab. Skolens mission er at give alle eleverne de bedste muligheder for succes både nutidige og fremtidige.

Selvom Gilleleje Skole er en skole med et meget stort fokus på akademiske resultater, formår de likevel at akkumulere alsidig elev succes inden for kunstneriske aspekter som sport, musik, dans og drama samt social-initiativer som; fundraising-kampagner, karriere-panels og deltagelse i frivilligt arbejde.. Disse aktiviteter give den studerende mulighed for at skabe bro mellem akademisk læring og virkelighedens verden. Alt sammen bygget på fundamentet af Gilleleje skoles værdier; respekt, ærlighed og samarbejde.

Gilleleje Skole bygger bro mellem unikke individer fra forskellige baggrunder og giver dem muligheden for at blande deres erfaringer og blive en del af et fællesskab som omfavner forskellighed. Dette skaber en kultur af respekt for alle mennesker uanset race eller køn. På denne måde hjælper skolen sine elever med at skabe en dybere forståelse af sig selv såvel som andre - noget som vil bære dem godt hele livet igennem.

Gilleleje Skole inviterer dig til at følge dit hjerte til et sted fyldt med magi! Kast dig ud pga stemningen på denne fantastiske skole og høste de modige beviser på alt det du kan opnå ved at følge dine drømme! Sæt dig ind i et unikt rum af muligheder som vil lede dig til succes - Gilleleje Skoles eventyr venter pga dig! Tag chancen for at frit vandre rundt i fantasi som aldrig slutter - det kan bare begynde ved Gilleleje Skole!

Kast dig ud i eventyret ved Gilleleje Skole – se hvor langt du kan strække din fantasi!

Aske Andersen a few seconds ago
Gilleleje Skole

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Gilleleje Skole

Read a bit more about Gilleleje Skole.