SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Gilleleje Skole

Read a bit more about Gilleleje Skole.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Gilleleje Skole

Følg dit hjerte til Gilleleje Skole

Det er en sand kendsgerning, at de bedste eventyr kommer fra de mest uventede steder. Gilleleje Skole i Danmark er ikke blot et skolebesøg, det er et eventyr, der venter på at udfolde sig. Det er et fællesskab, hvor begrebet ”sammenhold” er en ånd, der løfter og dyrkes af alle. Der findes ingen bedre måde at lære på, end ved at opleve det ultimative sammenspil mellem elever og lærer. På Gilleleje Skole, fokuserer de på at skabe en sikker og tryg læringsmiljø med personlig opmærksomhed til hver eneste elev. Dette giver de studerende mulighed for at udforske deres egne evner og udvikle deres fulde potentiale i fagene, men også i livet.

Gilleleje Skole har nogle af de mest engagerende undervisningsmetoder i hele Danmark, inklusive fremragende digitale ressourcer, der støtter stærke praktiske lektionsplaner. Skolen giver de studerende mulighed for at skabe en langvarig læringsrejse fra grundskolen til videregående uddannelse, og selv alvorlig konkurrence. De har dedikeret personale, der er bestået af kompetente lærere og et engageret støttehold af forældre.

Ved Gilleleje Skole er der ikke noget loft for hvad elevene kan opnå. Lærerne leder ikke alene eleverne til akademiske mål som; kritisk tænkning, videnskabelig undersøgelse og matematisk problemløsning; men hjælper dem også med at udvikle personlige og sociale færdigheder som; empati, kreativitet og lederskab. Skolens mission er at give alle eleverne de bedste muligheder for succes både nutidige og fremtidige.

Selvom Gilleleje Skole er en skole med et meget stort fokus på akademiske resultater, formår de likevel at akkumulere alsidig elev succes inden for kunstneriske aspekter som sport, musik, dans og drama samt social-initiativer som; fundraising-kampagner, karriere-panels og deltagelse i frivilligt arbejde.. Disse aktiviteter give den studerende mulighed for at skabe bro mellem akademisk læring og virkelighedens verden. Alt sammen bygget på fundamentet af Gilleleje skoles værdier; respekt, ærlighed og samarbejde.

Gilleleje Skole bygger bro mellem unikke individer fra forskellige baggrunder og giver dem muligheden for at blande deres erfaringer og blive en del af et fællesskab som omfavner forskellighed. Dette skaber en kultur af respekt for alle mennesker uanset race eller køn. På denne måde hjælper skolen sine elever med at skabe en dybere forståelse af sig selv såvel som andre - noget som vil bære dem godt hele livet igennem.

Gilleleje Skole inviterer dig til at følge dit hjerte til et sted fyldt med magi! Kast dig ud pga stemningen på denne fantastiske skole og høste de modige beviser på alt det du kan opnå ved at følge dine drømme! Sæt dig ind i et unikt rum af muligheder som vil lede dig til succes - Gilleleje Skoles eventyr venter pga dig! Tag chancen for at frit vandre rundt i fantasi som aldrig slutter - det kan bare begynde ved Gilleleje Skole!

Kast dig ud i eventyret ved Gilleleje Skole – se hvor langt du kan strække din fantasi!

Aske Andersen a few seconds ago
Gilleleje Skole