Gredstedbro Kirke

Den 15. november 1925 blev Gredstedbro kirkekapel, som arkitekten ønskede, man skulle kalde Gredstedbro kirke, indviet. Men forud for indvielsen gik en temmelig lang historie, som begyndte med, at pastor N.A. Jensen med jævne mellemrum holdt gudstjeneste for gredstedbroerne i krosalen. I pastor Krags tid gik man over til at holde en månedlig gudstjeneste i missionshuset, til hvilken der kom en ca. 60 mennesker. Omtrent samtidig fik man den tanke, at der skulle bygges en kirke i Gredstedbro.

I 1922 tog man initiativ til dannelsen af en komité, der skulle arbejde for tanken. Denne komité kontaktede Ribe stift og kirkeministeriet, hvor man så med velvilje på sagen. Komitéen fik tegning og overslag fra arkitekt Axel Hansen, Ribe. Overslaget, som holdt (hvad der er ganske bemærkelsesværdigt), lød på 34.500 kr. Pengene skaffede man dels gennem indsamling i sognet, dels gennem et statstilskud. Der blev indsamlet 16.000 kr. i frivillige bidrag, og da man fik et statstilskud på 25.000 kr. var økonomien dermed klaret. Byggeriet påbegyndtes i 1923, og i 1925 var man færdige.

Contact
Get in contact with us.
Address
Kirkegade 4A, 6771 Gredstedbro, Denmark

A few photos of the atmosphere

Follow Us