Hærens Kampskoles Køretøjs Historisk Samling

Museet og dens støtte forening formål er at indsamle, restaurere, vedligeholde og bevare militærhistoriske køretøjer, materiel og effekter, som har været benyttet ved det danske panservåbnets fra 1945 og frem.

Det er endvidere museet formål, gennem egne udstillinger og besøgsvirksomhed, og ved deltagelse i udadvendte aktiviteter, at medvirke til at formidle det danske panservåbnets historie.

Hvor de militære køretøjer er af kulturhistorisk interesse for fremtiden. Et udtryk dels for teknisk formåen og tænkning, men også for vekslende militære opgaver og doktriner, igennem tiden.

Køretøjerne er et rullende stykke historie som bør bevares, men som hidtil ikke har fået megen opmærksomhed i Danmark.

Contact
Get in contact with us.
Address
Industrivej 18, 6840 Oksbøl, Denmark

A few photos of the atmosphere

Follow Us