SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Højvangskolen Århus

Read a bit more about Højvangskolen Århus.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Højvangskolen Århus

Vi er en stolt folkeskole, der hver eneste dag stræber efter at levere den bedst mulige undervisning og det bedst mulige fritidstilbud til alle områdets børn.

Aske Andersen a few seconds ago
Højvangskolen Århus
Klokkeskovvej 1
Stavtrup
8260 Viby J