About Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Ingrid Jespersens gymnasieskole vægter et højt fagligt niveau både på det boglige og på det kreative område. På det kreative område indtager især undervisningen i musik en central rolle. Musikundervisningen er obligatorisk fra børnehaveklasse til 7. klasse, og der tilbydes et bredt udbud af musikalske aktiviteter til både grundskoleelever og gymnasieelever.

Aske Andersen a few seconds ago
Ingrid Jespersens Gymnasieskole
Ndr. Frihavnsgade 9-11
2100 København Ø

Playgrounds near Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Vandlegepladsen i Fælledparken
Edel Sauntes Allé 13
Legepladsen i Kongens Have
Øster Voldgade 4
Legepladsen på Århus Plads
Århus Plads 2-6
Legepladsen Kildevældsparken
Vognmandsmarken 69
Trafiklegepladsen
Gunnar Nu Hansens Plads 10
Legepladsen Wesselsgade
Wesselsgade 12
Legepladsen Degnestavnen
Degnestavnen 20
Sønderboulevard Playground
Sønder Blvd. 96
Blegdamsremisen på Østerbro
Blegdamsvej 132 A

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.