At Ingrid Jespersens Gymnasieskole we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Ingrid Jespersens gymnasieskole vægter et højt fagligt niveau både på det boglige og på det kreative område. På det kreative område indtager især undervisningen i musik en central rolle. Musikundervisningen er obligatorisk fra børnehaveklasse til 7. klasse, og der tilbydes et bredt udbud af musikalske aktiviteter til både grundskoleelever og gymnasieelever.

Aske Andersen a few seconds ago
Ingrid Jespersens Gymnasieskole
Ndr. Frihavnsgade 9-11
2100 København Ø

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Read a bit more about Ingrid Jespersens Gymnasieskole.