SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Read a bit more about Ingrid Jespersens Gymnasieskole.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Ingrid Jespersens gymnasieskole vægter et højt fagligt niveau både på det boglige og på det kreative område. På det kreative område indtager især undervisningen i musik en central rolle. Musikundervisningen er obligatorisk fra børnehaveklasse til 7. klasse, og der tilbydes et bredt udbud af musikalske aktiviteter til både grundskoleelever og gymnasieelever.

Aske Andersen a few seconds ago
Ingrid Jespersens Gymnasieskole
Ndr. Frihavnsgade 9-11
2100 København Ø